Thursday, July 8, 2010

Pergaulan bebas itu haramDi antara jalan-jalan yang diharamkan Islam ialah: Bersendirian dengan seorang perempuan lain. Yang dimaksud perempuan lain, iaitu: bukan isteri, bukan salah satu kerabat yang haram dikahwin untuk selama-lamanya, seperti ibu, saudara, dan sebagainya.

Ini bukan bererti menghilangkan kepercayaan kedua belah pihak atau salah satunya, tetapi demi menjaga kedua insan tersebut dari perasaan-perasaan yang tidak baik yang biasa bergelora dalam hati ketika bertemunya dua jenis itu, tanpa ada orang ketiganya.

Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda sebagai berikut:

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiganya ialah syaitan." (Riwayat Ahmad)

"Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu menyendiri dengan seorang perempuan, kecuali bersama mahramnya. "

Imam Qurthubi dalam menafsiri firman Allah swt yang berkenaan dengan isteri-isteri Nabi, iaitu yang tersebut dalam surah al-Ahzab ayat 53, yang ertinya: "Apabila kamu minta sesuatu (makanan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari balik tabir. Karena yang demikian itu lebih dapat membersihkan hati-hati kamu dan hati-hati mereka itu," mengatakan: maksudnya perasaan-perasaan yang timbul dari orang laki-laki terhadap orang perempuan, dan perasaan-perasaan perempuan terhadap laki-laki. Yakni cara seperti itu lebih ampoh untuk meniadakan perasaan perasaan bimbang dan lebih dapat menjauhkan dari tuduhan yang bukan-bukan dan lebih positif untuk melindungi keluarga.

Ini bererti, bahwa manusia tidak boleh percaya pada diri sendiri dalam hubungannya dengan masalah bersendirian dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Oleh karena itu menjauhi hal tersebut akan lebih baik dan lebih dapat melindungi serta lebih sempurna penjagaannya.

[Halal & Haram Dalam Islam by Sheikh Yusuf Qardhawi]

Alangkah cantiknya ajaran Islam, segala aspek dalam kehidupan kita dititikberatkan termasuklah dalam aspek pergaulan antara lelaki dan perempuan. Dan jika kita semua renung balik, memang semua peraturan Allah itu terbaik buat kita. Untuk apa Dia menetapkan peraturan itu, untuk menjaga kesejahteraan hidup hamba-hambaNya, kerana Dia maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambaNya. Cuba bayangkan bagaimana jika seluruh manusia di dunia ini mempraktikkan ajaran Islam? Jika itu terjadi nescaya amanlah dunia ini tanpa tragedi-tragedi ganas hasil buatan tangan manusia yang dikuasai hawa nafsu.


‘Tegakkanlah Islam dalam dirimu, nescaya tertegaklah Islam di muka bumi ini’
Let’s practice Islamic ethics in our life!!!

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

blog2 lain