Wednesday, January 12, 2011

Perjalanan yang Pertama ke Negeri Syam dan Usaha Mencari Rezeki Halal


Dalam usia dua belas tahun, bapa saudara Baginda - Abu Thalib, membawa bersama-samanya ke Negeri Syam (Syria). Ketika mereka sampai di suatu tempat yang dikenali dengan nama “Basra”, mereka telah bertemu dengan seorang paderi yang bernama Buhaira, seorang yang bijak mengenai Kitab Injil dan agama Nasrani. Beliau memerhatikan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallam, kemudian bertanya kepada Abu Thalib.


Katanya: “Budak ini anak tuan hambakah?”
Lantas dijawab oleh Abu Thalib: “Kenapa tidak! Ya, budak ini anakku.” Oleh kerana Abu Thalib terlalu kasih dan sayang kepada Rasulullah sejak dahulu lagi, maka beliau menyebut-nyebut Baginda sebagai anaknya.
Kemudian Buhaira menegaskan: “Bapa budak ini tidak mungkin masih hidup.”

Abu Thalib menjawab: “Sebenarnya budak ini anak saudaraku, bapanya meninggal ketika ia masih dalam perut ibunya.”
Paderi tadi menambah: “Memang benar apa yang engkau ceritakan kerana segala-galanya tercatat dalam Injil, dan di sini ingin saya memberi nasihat iaitu supaya segeralah engkau membawanya pulang. Sebab kalaulah ternampak oleh orang-orang Yahudi, mereka akan mengancam nyawanya kerana anak saudaramu ini di masa muka nanti akan membawa suatu perkara besar dan agung.”

Maka Abu Thalib pun segeralah pulang ke Mekah bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam.
(1) Diringkaskan dari Sirah Ibnu Hisham: 1/180, dan diriwayatkan juga oleh Al-Tabari dalam Tarikh At-Tabari: 2/287, juga oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan, juga oleh Abu Na’im dalam Al-Hulliyah. Kedapatan sedikit kelainan dalam huraian masing-masing.

Selepas itu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam mula memasuki gerbang kedewasaan dan keremajaan. Baginda mula bertungkus-lumus dan menyingsing lengan mencari rezeki halal, seharian menternak kambing. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam menceritakan:
“Dahulu pernah aku menternak kambing penduduk Makkah dengan upahnya beberapa Karat sahaja.“
Cuma Imam Tirmidzi saja yang menghuraikan riwayat ini secara panjang, mungkin beliau melalui sanad-sanad yang mudah difahami, dan beliau menyatakan: “Riwayat ini adalah Hadith Hasan Gharib, tidak kita ketahuinya melainkan dengan cara ini.”

Mengenai riwayat ini kata Abdul Rahman Bin Ghazwan dalam Al-Mizan: “Dalam riwayat ini ada beberapa perkara yang boleh ditolak. Malik telah menolak cerita dari Yunus Bin lshaq, bahawa di masa dalam perjalanan ke Syam bersama Abu Thalib, Nabi sudah hampir baligh.”

Kata Ibnu Saiyidun-Nas pula dalam Al Matan: “Ada sesuatu yang boleh ditolak.” (Rujuk” ‘Uyunul-Atsar” 1/43)
Tetapi yang menjadi ganjil ialah Syeikh Nasir al-Din Al-Albani yang berkata mengenai ini dalam Fiqhus-Sirah karangan Al-Ghazali: “Bahawa sanad-sanad riwayat ini adalah sahih Riwayat Al-Bukhari.”
Allah telah mengawal dan mengawasi zaman keremajaan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam. Oleh itu Baginda tidak pernah menyeleweng seperti pemuda-pemuda lain. Dan berhubung dengan hal ini, Baginda sendiri telah menceritakan kepada kita mafhumnya:
“Aku tidak pernah teringat hendak melakukan sepertimana yang dilakukan oleh sebahagian besar orang-orang jahiliyyah, kecuali dua kali tetapi dielak dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta‘ala. Lepas itu aku tidak ingat lagi hinggalah aku diutuskan.

Di suatu ketika, aku sedang berternak dengan seorang pemuda lain di mana aku telah meminta beliau agar tolong melihatkan (menjaga) kambing ternakanku sementara aku hendak pergi melihat-lihat di kota Makkah. Pemuda itu sanggup menunaikan harapanku itu dan aku pun keluar sehingga akhirnya sampailah ke rumah pertama di Kota Makkah, dan aku mendengar permainan. Lantas aku pun bertanya apakah bunyi-bunyian itu. Orang memberitahuku bahawa itulah keramaian dan pesta. Aku pun duduk hendak mendengar, tetapi Tuhan (Allah) telah menulikan telingaku menyebabkan aku terlena dan aku terjaga semula bila sinaran cahaya matahari memancar ke mukaku. Aku pulang serta-merta menemui sahabatku tadi. Beliau bertanya bagaimana halnya dengan diriku semalam. Aku pun menceritakan apa yang telah sebenarnya berlaku.

Dan di suatu malam yang lain, sekali lagi aku meminta supaya dibenarkan aku keluar seperti dahulu tetapi sebaik sahaja aku sampai ke Makkah, terus berlaku perkara yang sama seperti dahulu ke atas diriku. Selepas itu aku tidak mencuba lagi.”

Riwayat Ibnul-Atsir, diriwayatkan juga oleh Al-Hakim daripada Ali Bin Abu Thalib, katanya: “Ini Hadith Sahih melalui riwayat Imam Muslim.” Juga diriwayatkan oleh Imam Thabrani dari cerita ‘Ammar Bin Yasir.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

blog2 lain